Skriv ut denna sida

Referenser

Objekt : Kantdiket 18, Nynäsvägen 346-366
Fasadrenovering: Renovering av fasad ca 1500m2 , lagning av bompartier och sprickor samt målning av hela fasaden.

Objekt: Skeden 9, Paradisgränd 7
Balkongrenovering: Hel nerbilning av balkonger, omgjutning av balkonger samt nya räcken i aluminium.

Objekt: Vagnhärad, Skolvägen 27-37
Balkongrenovering: Renovering av befintliga balkonger , samt målning av sidoskärmar och balkongplattor, nya räcken i aluminium.

Objekt: Knallhatten 4, Askrikegatan 1
Balkongrenovering : Hel nerbilning av balkonger, omgjutning av balkonger nya räcken i smide med runda hörn i slät plåt

Objekt: Grinden 15, Kronbergsgatan 17
Platsgjuten balkong: Platsgjuten balkong för att efterlikna ovanliggande balkonger, räcke i smide samt ändring av fönster till fönsterdörr.

Objekt: Bigarråträdet 4, Polhemsgatan 8
Lättbetongbalkong: Tillbyggnad av lättbetongbalkonger med smidesräcken, ändring av fönster till fönsterdörr

Objekt : Stålpennan 1 och 4, Bäckvägen
Compositbalkong :Tillbyggnad av compositbalkonger med smidesräcke, ändring av fönster till fönsterdörr

Objekt: Torkan 13, Johannesgatan 10
Compositbalkong :Tillbyggnad av compositbalkonger med smidesräcke, ändring av fönster till fönsterdörr

Objekt : Killingen 21, Frejgatan
Compositbalkong. Tillbyggnad av compositbalkonger ändring av fönster till fönsterdörr

Objekt : Geologen 4, Ulricehamnsgatan 2-4
Compositbalkong : Tillbyggnad av compositbalkonger med aluminiumräcken ändring av fönster till fönsterdörr

Objekt : Ankaret 23
Stålbalkong med aluminiumräcke, ändring av fönster till fönsterdörr

Objekt Fikonträdet 22, Bergsgatan 29
Stålbalkong med smidesräcke och ändring av fönster till fönsterdörr, nya räcken mot gata i slät aluminiumplåt

Objekt : Bjälken 20, Lundagatan 31
Stålbalkong.Tillbyggnad av stålbalkonger med smidesräcken .

Objekt: Midgård 25, Dalagatan 76
Stålbalkong med smidesräcke ändring av fönster till fönsterdörr .

Objekt Fikonträdet 22, Bergsgatan 29
Stålbalkong med smidesräcke och ändring av fönster till fönsterdörr, nya räcken mot gata i slät aluminiumplåt

Objekt : Råsundavägen
Stålbalkong i hörn med smidesräcken och ändring av fönster till fönsterdörr

Objekt Fikonträdet 22, Bergsgatan 29
Stålbalkong med smidesräcke och ändring av fönster till fönsterdörr, nya räcken mot gata i slät aluminiumplåt

Objekt Hjorten 19, Sturegatan 44
Tillbyggnad balkong platsgjuten, smidesräcke utformad lika original sekelskiftet.

Objekt Morellträdet 25, Bergsgatan 47
Tillbyggnad balkonger stålbalkong, smidesräcke standard och ändring av fönster till fönsterdörr

Objekt Geten 31, Döbelnsgatan 58-60
Tillbyggnad balkonger, stålbalkong smidesräcke standard samt ändring av fönster till fönsterdörr