Skriv ut denna sida

Byggnation balkong

Vid byggnation balkonger påverkas fasadens utseende, därför är det viktigt att val av balkongtyp samt räcke skall utformas så att balkonger och räcken harmonierar med husets fasad. Husets tekniska konstruktion, ålder samt önskemål från kund är något som vi också tar i beaktande.

Vi har produkter som är anpassade för alla fastigheter.  Tillbyggnad balkonger utför vi med Prefab betongplatta, platsgjutna betongbalkonger samt även lätta konstruktioner som stål, aluminium och komposit.

Räcken anpassas efter fastighetens stil och utformning, se exempel nedan.

Aluminium räcken med plåtbeklädnad

Aluminium räcken med glasbeklädnad

Smidesräcken i olika utföranden

Läs mer om räcken i vår online publikation