Skriv ut denna sida

Balkongrenovering

Nedan visar vi några exempel på balkongrenoveringar som vi har genomfört.

Objekt. Kinnekulle 2

Hel nerbilning av befintliga balkonger med stålram

Hel nerbilning av balkongplattor intill fasadliv
Blästring, kontroll av stålramar samt målning stålramar
Nygjutning av balkongplattor inkl hålkäl och vattenavisare i samma gjutetapp
Nya fästen för räcken monteras på stålram.
Nya räcken i pulverlackad aluminium.

Titta på ritningen som pdf
pdf_Icon

Objekt. Timmerflotten 3

Ny överbetong samt kantbilning ca 250-300mm

Ny överbetong samt kantbilning till frisk betong
Gjutning av balkonger inkl hålkäl samt vattenavisare i samma gjutetapp
Undersida målas med en diffusionsöppen färg
Befintliga räckensstommar blästras samt målas med en rostskyddspigmenterad alkydfärg klass C3
Ny räckesplåt typ småsinus monteras på befintlig räckestomme. Nya räckesinfästningar kemborras.

Titta på ritningen som pdf
pdf_Icon

Objekt. Ekensberg 1

Hel nerbilning av befintliga balkongplattor intill fasadliv

Nygjutning av balkongplattor lika mått + 100mm på djup. Hålkäl samt vattenavisare i samma gjutetapp.
Befintliga räcken i stål demonteras, nya räcken i pulverlackad aluminium lika befintliga monteras
i rostfria ingjutningsbyglar.

Titta på ritningen som pdf
pdf_Icon

Objekt. Roslagsbanan 6

Nosförlängning av befintliga balkonger

Ny överbetong samt förlängning av befintlig trapphusbalkong + 400mm på djupet   Gjutning av framkant samt överbetong i samma gjutetapp inkl hålkäl samt vattenavisare    Undersida balkong målas med en diffusionsöppen färg    Befintliga räcken i stål demonteras, nya räcken i stål monteres i rostfria ingjutningsbyglar.

Titta på ritningen som pdf
pdf_Icon