Skriv ut denna sida

Kvalitetspolicy

kvalitetVi arbetar kontinuerligt med att utveckla service och kvalitet.

Nöjda kunder är främsta målet med kvalitetsarbetet. Totalkvalitet ska gälla i allt handlande – från första kundkontakt till produktion och faktura. Engagemang och kompetens är grunden för att upprätthålla hög kvalitet.

Som en självklarhet i vårt kvalitetsarbete har vi utbildad, kunnig och seviceinriktad personal inom våra arbetsområden.

Med kvalitetssäkring menar vi också att:

Vi på plats utför genomgång och uppläggning av arbetet Vi noggrant planerar och förbereder arbetsmetod och material Vi upprättar en tidsplan Vi gör en fullständig uppföljning av alla genomförda arbeten Vi dagligen dokumenterar våra egenkontroller Vi informerar kunden om ev. ändringar i arbetet Vi kan alltid uppvisa varuinformation för material son används.