Skriv ut denna sida

Balkongrenovering och besiktning

Balkongen är en viktig byggnadsdel, både funktionellt och estetiskt, som tyvärr ofta blir förbisedd gällande underhåll.
Det ligger på fastighetsägarens ansvar att balkongen är säker både för människor som vistas på balkongen och under den, och för att undvika allvarliga olyckor är det viktigt att eventuella skador upptäcks och åtgärdas i tid.

Det finns idag inga lagar eller bestämmelser om obligatoriska balkongbesiktningar. Därför är det svårt för fastighetsägare att veta om, när och hur en balkongbesiktning bör göras och till vem man kan vända sig. Därför har dessa informationsblad tagits fram för att ge vägledning om förfarandet.

Balkongbesiktning
pdf_Icon

Viktigt att tänka på
pdf_Icon