Skriv ut denna sida

 

Fasadrenovering

Vi erbjuder fastighetsägare till flerfamiljshus i Stockholm med omnejd kostnadsfri fasadbesiktning

Vår Fasadexpert gör en besiktning, analys och utvärdering av er fasad. Vi besiktar alla typer av fasader. Ni får ett skriftligt utlåtande med riktlinjer och åtgärdsförslag inom ramen för era önskemål. Denna besiktning ger er ett bra beslutsunderlag när ni ska ta steget att göra verklighet av er fasadrenovering. Kontakta oss för information och bokning.

Nedan visar vi några exempel på fasadrenoveringar som vi har genomfört.

Objekt. Kv Odin 16
Fasadrenovering, tillbyggnad balkonger samt utbyte av alla fönster. Rivning av trapphusbalkonger, ändring av dessa till franska balkonger. Nerknackning av all befintlig puts, nytt putsskickt utföres med hydraliskt kalkbruk. Fasad avfärgas med kalkbruk. Tillbyggnad av balkonger, ändring av fönster till fönsterdörr. Utbyte av samtliga fönster till lika orginalfönster från 1906.

Objekt. Geten 31, Döbelnsgatan 58-60
Renovering av gatu samt gårdsfasader, skorstenar. Ca 3500m2 fasad renoverades totalt på fastigheten. Tillbyggnad av 26 st balkonger, ändring av fönster till fönsterdörr. Nya räcken på kungsbalkonger/trapphus.

Objekt. Geten 31, Tulegatan 49
Renovering av gatu samt gårdsfasader, skorstenar. Ca 3500m2 fasad renoverades totalt på fastigheten. Tillbyggnad av 10 st balkonger, ändring av fönster till fönsterdörr. Nya räcken på kungsbalkonger / trapphus.

Objekt. Morellträdet 25. Bergsgatan 47
Renovering av gatufasader, tillbyggnad av 12 st balkonger. Ändring av fönster till fönsterdörr. Renovering och breddning av altaner samt fönstermålning.

Objekt. Storken 5. Jungfrugatan 45
Renovering gårdsfasader samt befintliga balkonger. Tillbyggnad av nya balkonger ändring av fönster till fönsterdörr. Utvändig målning ny kulör av samtliga befintliga fönster.

Objekt. Tierp. Rådhusallén 11
Tilläggsisolering av befintliga fasader,  ny puts spritputs –ädelputs. Demontage av befintliga balkonger , tillbyggnad av nya balkonger med räcken i aluminium.

Objekt. Översättningen 4. Brålunden 20
Renovering av gatufasader, renovering av befintliga balkongplattor samt renovering av befintliga räcken.